Tryggere bolighandel - og bærekraftig oppussing.

Norsk Takst og Vendu AS samarbeider med Norges Forskningsråd, eiendomsbransjen og byggevarebransjen for en tryggere bolighandel og bærekraftig oppussing.

Illustration

Formål:

Dette gjøres ved å synliggjøre komplisert informasjon på en bedre og mer lettforståelig måte for interessenter/boligkjøpere, boligselgere og boligeiere. Denne informasjonen inkluderer blant annet takstdata og persondata fra takstrapporten.

Eiendomsmeglerbransjen melder at godt informerte interessenter/boligkjøpere vil bidra til tryggere budgivere og lavere konfliktnivå. Regjeringen har gjennom “tryggere bolighandel” satt i verk tiltak for å redusere konfliktnivået i bolighandelen.

Direktoratet for byggkvalitet støtter flere initiativ som kan bidra til mer bærekraftig oppussing blant privathusholdninger. Vendu er et slikt initiativ med tjenestene Smart Oppussing og Smart Vedlikehold.

Norges Forskningsråd mener at arbeidet for å redusere konliktnivået i bolighandelen har så stor verdi for samfunnet at de har valgt å støtte arbeidet gjennom forskningstilskudd gjennom ordningen Brukerstyrt Innovasjonsarena.

Bruk av data:

Gjennom tjenestene Smart Boliganalyse, Smart Oppussing og Smart Vedlikeholdbrukes blant annet teknisk informasjon om boliger hentet fra takstrapport og informasjon om adresse på bolig for å kunne gi verdifull innsikt til forbrukere involvert i bolighandel og eier (hjemmelshavere) som skal pusse opp og vedlikeholde bolig. Tjenestene vil også inkludere teknologi som predikerer boligpris- og risikofaktorer i tillegg til statistikk og markedsinnsikt.

Personvernserklæring:

Les mer om Vendu sin link: personvernerklæring

Avstå fra bruk av data :

Dersom du ikke ønsker at takst- og adressedata tas i bruk i disse tjenestene kan du skrive inn epost og mobil nummer her: